Stránský a Petržík - <font color='#ff0000'>Novinky</font> + podrubriky https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/ RSS zdroj stránky "Stránský a Petržík - Novinky + podrubriky" na doméně Stránský a Petržík (https://www.stranskyapetrzik.cz). cs Prevádzka cez vianočné sviatky Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: Od 23.12. do 2.1. bude naša spoločnosť uzatvorená, v naliehavých prípadoch kontaktujte... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-vanoce2021/ Inventúra 30.11.2021 Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: V pondelok 30.11. bude zastavená expedície výrobkov a obmedzená prevádzka obchodného oddelenia. Plná prevádzka bude obnovená 1.12.2021. https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-inventura2021/ Aktualizácia katalógu Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: Zaktualizovali sme katalóg pneumatických prvkov... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-katalog-210923/ Aktualizácia katalógu Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: Zaktualizovali sme katalóg pneumatických prvkov... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-katalog-210813/ Aktualizácia katalógu Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: Zaktualizovali sme katalóg pneumatických prvkov... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-katalog-210723/ Aktualizácia katalógu Navigace: Novinky > Správy 2021; Anotace: Zaktualizovali sme katalóg pneumatických prvkov... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2021/clanek-katalog-210611/ Prevádzka cez vianočné sviatky Navigace: Novinky > Správy 2020; Anotace: Od 23.12. do 3.1. bude naša spoločnosť uzatvorená, v naliehavých prípadoch kontaktujte... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2020/clanek-vanoce2020/ Inventúra 30.11.2020 Navigace: Novinky > Správy 2020; Anotace: V pondelok 30.11. bude zastavená expedície výrobkov a obmedzená prevádzka obchodného oddelenia. Plná prevádzka bude obnovená 1.12.2020. https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2020/clanek-inventura2020/ Prevádzka cez vianočné sviatky Navigace: Novinky > Správy 2019; Anotace: Od 23.12. do 3.1. bude naša spoločnosť uzatvorená, v naliehavých prípadoch kontaktujte... https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2019/clanek-vanoce2019/ Inventúra 1.11.2019 Navigace: Novinky > Správy 2019; Anotace: V piatok 1.11. bude zastavená expedície výrobkov a obmedzená prevádzka obchodného oddelenia. Plná prevádzka bude obnovená 4.11.2019. https://www.stranskyapetrzik.cz/jus-sk/novinky/zpravy-2019/clanek-inventura2019/